Elektriker: Hva kan kan man gjøre selv?

Selv om det finnes strenge regler som definerer hvilke arbeidsoppgaver som må utføres av en autorisert elektriker, så finnes det fortsatt en del spillerom for hvor mye man kan gjøre selv. Man burde selvfølgelig avtale dette med en elektriker, men om man er sikker på hva man gjør, så holder det faktisk at den autoriserte elektrikeren kommer og inspiserer arbeidet når det er ferdig, eller at han kommer og gjør de tingene, som loven direkte forbyr andre å gjøre på egen hånd.

Det betyr i praksis at man kan gjøre mange ting på egen hånd. Om det kun er snakk om å henge opp lampearmaturer, eller å henge opp elektriske apparatur, som en panelovn eller noe liknende, så er det jo selvsagt at man kan gjøre dette selv. Alle ting som ikke krever at man spleiser ledninger, står det fritt fram å gjennomføre selv.

Man har ikke lov til å legge kretser uten tilsyn

Grensen for hva man kan gjøre uten tilsyn, går ved å knytte sammen ledninger. Det betyr at oppheng for lamper, som skal knyttes til en vegg-bryter, eller vegguttak i seg selv, krever tilsyn og godkjennelse fra en autorisert elektriker. Det betyr derimot ikke, at man ikke kan gjøre noe av jobben på egen hånd. Man kan lage hullene, man kan strekke kablene, og man kan skru på deksler, uten at elektrikeren har noe med dette å gjøre.

Hvor bør man holde seg unna?

Man burde holde seg unna en del greier, også når det kommer til å legge strøm. Den vanligste grensa er at man ikke roter inni sikringsskapet, med mindre man er der for å slå av, eller på, en sikring. Det er mange ledninger som kommer sammen her, og det kan være kritisk om man begår en feil. Derfor er dette et område som man sparer, helt og holdent, til ekspertene.

Ring nå (Åpent 24/7)