Kompetanse

Vi har elektrikere med bred kompetanse og lang erfaring innen følgende områder:

Grunninstallasjoner.
Grunninstallasjoner gjelder installasjon av elektrisk nett i en bygning med tilkopling til offentlig nett. Omfatter lys, varme, alarm både for standard og lav-volt systemer.

Tekniske installasjoner.
Tekniske installasjoner gjelder først og fremst landbruksbygg samt nærings- og industribygg. Omfatter transportbånd og andre tekniske spesial-løsninger

Styringssystemer.
Dette er fjernstyring av feks lys og varme via kabel, telefon eller bredbånd. Kan f.eks benyttes i fritidsboliger.

Tele -data.
Spredenett og nettverkskomponenter for tele og datanett i bygg. Omfatter også telefonsentraler, trådløse spredenett og tilkopling til bredbånd.

Prosjektering.
Prosjektering av elektroinstallasjon i boliger, fritidsboliger, landbruksbygg og nærings- og industribygg.

Internkontroll.
Det er huseieren selv – ikke Elektrisitetsverket – som har ansvaret for at det elektriske anlegget oppfyller gjeldende krav. Nye regler krever avtaler med godkjente kontrollører for kontroll. Vi utfører slike kontroller, utbedre manglene og melder tilbake til Eltilsynet når alt er i orden.

Kompetansepartner.
Vi er en helhetlig kompetansepartner innen alle områder som har med elektroinstallasjoner og elektrosystemer å gjøre, og kan bistå med rådgiving omkring det meste innen elektroinstallasjoner

Avtaler.
Byggherrer trenger langsiktige avtaler med godkjente partnere på elektrosiden. Vi har lang erfaring med slike forpliktende partnerskap

Ring nå (Åpent 24/7)