RADONMÅLINGER OG SANERING

Vi utfører også Radonmålinger. Vi kommer da og setter ut et instrument i de aktuelle rommene. På sommerhalvåret kan man ikke få et godkjent resultat fra myndighetene. Vi setter da ut et elektronisk måleinnstrument som måler i 7 dager, dette er en ganske nøyaktig måling likevel, og man får en god indikasjon på radonmengden i luften. Vi kan da ved for høye målinger ( over 100 Bq/m3 ) gjøre diverse tiltak. Det er i vinterhalvåret de rette målinger gjøres, og da med sporfilm målinger. Over en 2-3 mnd.periode.

Ring nå (Åpent 24/7)