EL-SIKKERHET

Det er du som eier og bruker som har ansvaret for at det elektriske anlegget er i orden, og at elektriske apparater brukes riktig.

Vis aktsomhet ved bruk av elektriske apparater. Les bruksanvisningen nøye og benytt  apparatene kun til de formål som de er beregnet for.

Er det lenge siden du har hatt fagfolk til å sjekke EL-anlegget? Det er kun fagfolk som har lov til å foreta reperasjoner på det elektriske anlegget. En autorisert elektroinstallatør eller fagfolk skal sjekke anlegget for deg, og har du et gammelt  anlegg bør dette gjøres ofte.

Ta gjerne kontakt med oss på Elektriker Bergen,  hvis det er noe du lurer på, eller om du ønsker kontrollav ditt elektriske anlegg, det viser seg at det rundt omkring er ofte mye man bør gjøre.

Vi kan sikre og beskytte ditt elektriske anlegg, og dermed også deg selv og din eiendom best mulig.

Gjennom forskning og erfaring har man skaffet seg mye kunnskap om potensielle farer i EL-anlegget. Det er også utviklet en rekke produkter og løsninger som øker sikkerheten.

Noen slike produkter er påbudt i nyinstallasjoner. Dette gjelder for eksempel jordfeilbrytere i nyinstallerte våtrom. At det IKKE er påbudt i eksisterende anlegg betyr IKKE at du er trygg uten. Dersom en jordfeil skulle oppstå på badet, kan det våte baderomsgulvet bli strømførende, og det kan være livsfarlig å gå på det.

Overspenningsvern beskytter ditt EL-anlegg mot plutselige støt som kan ramme deg og ditt anlegg ved tordenvær eller ved feil i strømnettet.

Du bør også ta en titt på produkter som sikrer de «vanligste» brannfellene i hjemmet ditt, nemelig komfyren, kaffetrakteren og strykejernet. Hvis du glemmer en av disse med strømmen på, kan en programbar tidsbryter koble ut enheten før det oppstår fare.

Ring nå (Åpent 24/7)