Gulvvarme og vannbårent varmesystem Bergen

Med vannbåren gulvvarme har man den mest fleksible løsningen i forhold til valg av varmekilde, – både nå og i fremtiden. Huset og varmtvannet kan da varmes med:
  • Varmepumpe luft-vann
  • Varmepumpe vann-vann
  • El-oppvarming
  • Parafin/olje
  • Gass
  • Ved
  • Fjernvarme
  • Solenergi
  • Kort sagt den varmekilden som til enhver tid er mest gunstig.
  • I de rommene som ikke har vannbårent gulv, kan man sette inn viftekonvektorer (moderne radiatorer).

I dag er varmepumpe luft-vann med kuldemediet R410A (kW-Smart) den mest gunstige måten å varme opp bolig og tappevann med. Dette fordi løsningen gir svært god energibesparelse, samtidig med at investeringskostnaden er lav.

Dersom man investerer i en kW-Smart luft/vann varmepumpe, vil man kunne oppnå en energibesparelse på ca 10000-12000 kWh hvert år.
Sjekk Enova for eventuell tilskuddsordning til luft/vann varmepumpe

Ta kontakt med din lokale elektrofirma i bergen for et uforpliktende tilbud!

Ring nå (Åpent 24/7)