Service

VI KAN TILBY TJENESTER OG LØSNINGER INNENFOR OMRÅDER, SOM:

  • Nyanlegg
  • Rehabilitering
  • Sterkstrøm-/svakstrøm
  • Internkontroll elektro  
  • Energi- sjekken
  • Strømsparingstiltak

Næringsbygg

Vi på Bergenselektriker.no har bred erfaring på installasjoner for lager- og kontorbygg. Vi tilpasser den enkelte installasjonen for å få den så funksjonell som mulig. Vi ser de nye løsningene!

Boliginstallasjon

Vi utfører dine behov for elektroinstallasjon innen nybygg, service og rehabilitering.

Internkontroll elektro

Vi utfører internkontroll av elektriske anlegg for å at våre kunder skal dekke denne delen av HMS forskriftene. Vi utfører en standard gjenomgang og gir nødvendig instrukser og dokumentasjon for videre oppfølging.

Sikkerhetssjekk

En sikkerhetssjekk på det elektriske anlegget kan bidra til reduserte energikostnader og redusere faren for brann. Vi anbefaler at en slik kontroll gjøres minst hvert tiende år. En av fire branner i Norge skyldes feil i det elektriske anlegget og det er huseier som sitter med ansvaret for at anlegget er i forskriftsmessig stand.

Ønsker du en vurdering vil vi utarbeide en enkel rapport og opplyse om hva som bør gjøres. Dette tar ca 3 timer i et vanlig bolighus og du bestemmer hva som skal iverksettes.

Når sjekket du det elektriske anlegget ditt sist?

Både eier og bruker av det elektriske anlegget er til enhver tid ansvarlig for at det er i forskriftsmessig stand. Det stilles derfor krav om rutiner for ettersyn og vedlikehold for å ivareta en sikker elektrisitetsforsyning.

Et gjennomtenkt system for ettersyn av det elektriske anlegget vil sikre kvaliteten og redusere de totale driftskostnadene for bygge.

 

Ring nå (Åpent 24/7)