Internkontroll

Alle bedrifter skal ha et system for internkontroll

”Forskrift om systematisk helse , miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten”, også kalt Internkontrollforskriften, ble opprinnelig utarbeidet i 1991 og ble  revidert i 1996 med ikraftreden 1 januar 1998.

Hvorfor?
Ta vare på medarbeiderne ved å hindre og minimere skader på liv og eiendom gjennom å etablere sikkerhetsrutiner for bedriften. Hindre forsinkelse eller stans i drift.  Oppfylle myndighetenes krav.

Følger opp alle lovbestemte krav
Vi arbeider aktivt med internkontroll på vegne av våre kunder. For de fleste er det så å si en umulig oppgave å oppfylle de lovbestemte reglene om internkontroll av elektro-anlegg uten profesjonell bistand.Vi tar oss av hele kontrollprosessen, inkludert overlevering av dokumentasjon. I tillegg til økt sikkerhet og oppfølging av lovbestemte krav, kan gjennomført internkontroll også gi redusert forsikringspremie.

Årlige kontroller
Internkontroll av el-anlegget bør gjennomføres årlig, eller minimum hvert annet år. På steder hvor det er store variasjoner i effektforbruket, er det særlig viktig at det gjennomføres årlige kontroller av tavler og fordelinger. Eieren av et el-anlegg er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i orden. Dette ansvaret blir ofte overført til brukeren av anlegget. Sjekk i leiekontrakten hva som er avtalt om dette.

Bestill en gratis befaring her!

Ring nå (Åpent 24/7)