Termografi

Mange norske bygg og boliger er mindre tette enn de burde vært. Luftlekkasjer gir energitap når varm luft går ut og kald luft trekker inn. Dette går på bekostning av komfort, økonomi og inneklima. Termografering viser temperaturen på byggets overflate, og du kan se hvor bygget har varmelekkasjer.

Mange norske bedrifter og boliger har alvorlige feil og mangler ved sine elektriske anlegg uten at de er klar over det. Ved bruk av termografikamera kan vi  avdekke feil i fordelingsanleggene før det oppstår problemer. Ved termografering bruker vi et termokamera som omgjør infrarøde stråler til temperaturer. Dette gjør at man kan se temperaturendringene på overflater tilsvarende et fotografi. Dette gir verdifull informasjon om tilstanden til de aktuelle anleggene og vi kan utføre vedlikehold der det er behov.

Termografi er et viktig redskap i forbindelse med internkontroll og vedlikehold av elektriske anlegg. Termografering kan avsløre skjulte brannfeller i det elektriske anlegget, og vi kan forebygge og hindre alvorlige hendelser som kan føre til brann og driftsstans.

Ved alle oppdrag leverer vi en rapport med oversikt over termograferte anlegg. Rapporten utføres ihht NEK 405-1 med bilder og beskrivelse av evt. avvik. I tillegg klassifiseres feilene med forslag til utbedring. Ta kontakt for mer informasjon og tilbud.

Ring nå (Åpent 24/7)