Installasjon Inbruddslarm

Å være “føre var” vil alltid lønne seg – ikke minst når det kommer til å installere et alarmanlegg. Statistikken viser nemlig at privatpersoner og virksomheter som har installert alarm, er betraktelig mindre utsatt enn de uten.

Du er forsikret, men …
Selv om husholdet eller bedriften er forsikret, vil skaden som følge av et innbrudd uansett koste i form av store egneandeler, forsinket varelevering, tap av kunder eller omsetning, merarbeid og ikke minst ergrelser. I så måte kan et alarmanlegg bli en rimelig “forsikring”.

Vi leverer FG-godkjente innbruddsalarmsystemer for bruk i både helt enkle og svært komplekse installasjoner. Som godkjent leverandør kan vi ta oss av hele installasjonsprosessen fra planlegging og løsningsvalg til igangsettelse.

Kontakt oss for tilbud!