Installasjon Inbruddslarm

Å være “føre var” vil alltid lønne seg – ikke minst når det kommer til å installere et alarmanlegg. Statistikken viser nemlig at privatpersoner og virksomheter som har installert alarm, er betraktelig mindre utsatt enn de uten.

Du er forsikret, men …
Selv om husholdet eller bedriften er forsikret, vil skaden som følge av et innbrudd uansett koste i form av store egneandeler, forsinket varelevering, tap av kunder eller omsetning, merarbeid og ikke minst ergrelser. I så måte kan et alarmanlegg bli en rimelig “forsikring”.

Vi leverer FG-godkjente innbruddsalarmsystemer for bruk i både helt enkle og svært komplekse installasjoner. Som godkjent leverandør kan vi ta oss av hele installasjonsprosessen fra planlegging og løsningsvalg til igangsettelse.

Kontakt oss for tilbud!

Ring nå (Åpent 24/7)