Hva skal du gjøre når du har strømbrudd hjemme eller i leiligheten?

Her er noen grunnleggende tips.

Den vanligste årsaken til strømbrudd er at det har vært ensikring i eiendommen. Hvis ikke, er det svært sannsynlig at elektrisitetsfirmaet ditt har hatt en slags problemstyring. Er dine naboer uten strøm tvunget til å slå på lys, lytte til en gammel batteristasjon og slå på kjelen? I så fall har det sannsynligvis vært feil med en strømledning.

Hvis det har vært en sikring – eller en plugg som det ofte kalles i daglige forhold – er det ofte mulig å løse uten å ansette en elektriker. Hvis du har en ledning, ta kontakt med oss ås kan vi hjelper deg.

Hvis det har vært en hekk, må du kanskje se litt tid før du finner den manglende lenken. Hvis du ikke finner kontakten i sikringsboksen, kan det være en hovedsikring for alle bygningene som har passert. Denne sikringen finnes ofte i et skap utenfor eiendommen.

Moderne sikringer lett å finne

Modena-kontakter er i de fleste tilfeller lett å finne og de er lett å falle i såkalt av-modus. Bare folding av kontrolleren vil gjenoppta strøm i gjeldende rom.

Noen ganger kan det være vanskeligere å finne ut hva som har skjedd i en gammeldags stoppeklokke. I mange eiendommer er det lister over sikringer som går til hvert rom, men dråper er ofte mørke og vanskelig å finne. Følelsen i kabinettet, pluggen har gått, alltid varm. Før du bytter sikringen, ikke glem å ta strømforsyningen til lamper og andre apparater i det berørte rommet.

Overbelastet system vanlig årsak til avbrudd

Hvis du ikke finner noen grunn til at en plugg er plugget inn, kan det hende at hele systemet har blitt overbelastet. Det kan være for mange husholdningsapparater som trekker for mye strøm. Frysere kan for eksempel ta mye energi, kontrollere temperaturen og se om det er mulig å justere strømforbruket.

Hvis nettverket har sluttet å fungere, kan du ikke gjøre noe, men ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg. Vent til feilen er ordnet, det bør ikke ta for lang tid. De fleste elektrisitetsfirmaer har i dag godt utviklede servicefunksjoner og beredskapstjenester som kan brukes med kort varsel.

Vi tilbyr gratis rådgiving – ta kontakt nå!

Ring nå (Åpent 24/7)