Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Bergens elektriker sitt nettsted, kontaktskjema og andre steder hvor vi samler inn informasjon om personer.

Bergens elektrikerer behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden. Det gjelder egne databehandleravtaler for andre produkter og tjenester levert av Bergens elektriker. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om vilkår som gjelder for øvrige produkter og tjenester.

Personopplysninger som behandles

Bergens elektriker samler ikke inn personopplysninger som personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Informasjon som innhentes:

  • Navn
  • Epost
  • Telefonnummer
  • Adresse

Hvordan informasjon innhentes?

Bergens elektriker samler inn opplysninger gjennom kontaktskjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg en tilfredstillende tilbakemelding på innsendt forespørsel.

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne ta kontakt og gi tilbakemelding på innsendt forespørsel.
  • For å kunne sende relevant informasjon

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet lagres i wordpress. Vi lagrer også informasjonen i vårt CRM-system dersom vi har en befaring hos vedkommende.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte Bergens elektriker pr. e-post.

Nettstatistikk

Bergens elektriker bruker Google Analytics for å samle inn avidentifiserte og anonymiserte opplysninger om besøkende på www.delilla.no. Formålet med innsamlingen er å utarbeide statistikk som brukes for å forbedre og videreutvikle innhold på nettsted. Eksempler på hvilken informasjon som innhentes er: hvordan besøkende bruker nettstedet, hvilket nettsted brukeren kommer fra, hvor mange som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hva de klikker på og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen blir automatisk anonymisert ved at deler av IP-adressen fjernes og erstattes med en ny kode. Med aggregert nivå menes at alle data blir slått sammen til en gruppe og at data ikke behandles individuelt.

Hotjar

Bergens elektriker bruker analyseverktøyet Hotjar for å analysere brukeratferd på nettsidene. Verktøyet brukes for å gjøre nettstedet mer brukervennlig. Informasjon som samles er bevegelser, klikk og generell atferd på nettstedet. Informasjonen samles på bakgrunn av din IP-adresse, men denne blir anonymisert og informasjon vises kun på et aggregert nivå. Data lagres i maksimalt 365 dager.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Bergens elektriker vil ved kundeoppdrag dele personopplysninger til våre håndverkere. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Bergens elektriker og beskrives i egen kundekontrakt.

Rettigheter

Som bruker av Bergens elektriker sine tjenester har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Bergens elektriker ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Ring nå (Åpent 24/7)